Ewa & Arne, Umeå, Doris uppfödare och ägare.  https://se-arwatis-sibiriska-katter.webnode.se/

Jimmy & Marita, Sundsvall. http://www.123minsida.se/Zatash/

Med vänlig hälsning

Kayens